Sterk in overheidswerk Personeel
R.V.T. Hoge Beuken Hoboken

R.V.T. Hoge Beuken Hoboken

Projectbeschrijving

Project:

RVT Hoboken

Ligging:

RVT Hoboken
Voorzorgstraat 1
2660 Hoboken

Opdrachtgever:

N.V. Strabag Belgium S.A.
Rijnkaai 37
2000 Antwerpen

Bouwheer:

OCMW Antwerpen
Lange Gasthuistraat 33
2000 Antwerpen

Omvang:

€ 339.160,65- (excl. btw)

Uitvoeringstermijn:

2007 - 2009 (200 werkdagen)

Aard der aanneming:

 • Aardingen
 • Bekabeling
 • Kabelgoten
 • Schakelmateriaal
 • Verlichtingsarmaturen
 • Verdeelborden
 • Branddetectie
 • Data installatie
 • Telefonie
 • Verpleegsteroproepsysteem
 • Teledistributie
 • Geluidsinstallatie

Neem contact op voor meer info »

Fotogalerij